150 Đường Võ Nguyên Giáp - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng (+84) 236 3890 777 info@sevenseahotel.com tiếng việt      tiếng anh

Chương trình khuyến mãi GIÃM GIÁ 15%

17/03/2023
Chương trình khuyến mãi GIÃM GIÁ 15%
Tất cả các loại phòng
Bộ phận kinh doanh
Hotline: (+84) 236 3890 777
Email: info@sevenseahotel.com
Địa chỉ: 150 Đường Võ Nguyên Giáp - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Chương trình khuyến mãi
GIÃM GIÁ 15%


Tất cả các loại phòng nhân dịp khai trương
Áp dụng từ 1.3.2023 đến 30.3.2023

Tin tức - Sự kiện khác

Đặt phòng